Grup dels Vuit

G8 (sigla)

Nom que adoptà el Grup dels Set del 1997 al 2014 arran de la incorporació de Rússia.