grup d’Oxford

Dins el neopositivisme actual, grup de filòsofs que es distingeix pel fet d’aplicar l’anàlisi crítica al llenguatge ordinari més que no pas al científic, tot recusant tant l’ús de la lògica simbòlica per a dur-la a terme com l’ideal de la ciència unificada.

Els representants més destacats són A.J.Ayer, G.Ryle, J.L.Austin, S.Hampshire, P.F.Strawson, D.Pears i G.J.Warnock.