Grup Planeta

Grup de comunicació.

Constituït en 1999-2000 a partir d’Editorial Planeta (del qual aquesta ha passat a ésser una de les divisions), ha estat presidit per José Manuel Lara Hernández, a la mort del qual (2003) el succeí el seu fill Josep Manuel Lara Bosch fins al seu traspàs (2015). Des d’aquest any n’ocupa la presidència Josep Creuheras. El 2001 adquirí l’antiga seu de Banca Catalana de l’avinguda Diagonal de Barcelona, destacat edifici d'oficines de la ciutat projectat per Josep Maria Fargas i Enric Tous, on tingué el centre de la seva activitat fins el 2018, que vengué l'immoble al Banc de Sabadell. L’octubre del 2017 traslladà la seu social de Barcelona a Madrid, decisió que justificà per la inseguretat jurídica creada, segons l’empresa, pel moviment independentista català. El capital del grup és totalment familiar.

Continuà la línia d’expansió editorial amb l’adquisició de les editorials Minotauro (2001), el 50% de Barsa, amb la qual entrà al mercat brasiler (2003), i Paidós, a través de la seva filial Espasa Calpe (2003) i, en el camp de la distribució, amb l’obertura d’una nova gran llibreria de la cadena Casa del Llibre (creada el 1923 per Espasa-Calpe) al passeig de Gràcia de Barcelona l’any 2000. Tanmateix, el creixement del grup l’ha protagonitzat la diversificació en altres sectors, especialment en el camp de la comunicació audiovisual. El 2002 adquirí el 75% de les accions de CEAC (Centro de Enseñanza Privada de España) i el 2003 es convertí en l’accionista majoritari de la cadena de televisió Antena 3 a través d’una joint venture amb DeAgostini.

El 2004 entrà en servei la companyia aèria Vueling Airlines, de la qual a través de l’empresa Inversiones Hemisferio Planeta era el segon accionista fins l’octubre del 2009, que posà a la venda les seves accions. En 2003-09 formà part, juntament amb el grup Godó i l’Institut Català de Finances, de l’entitat Corporació Catalana de Comunicació propietària del diari Avui en l’operació de reflotació de la publicació. El Grup és també accionista majoritari dels diaris La Razón i, durant els anys d’existència (2005-11), del gratuït ADN.

Juntament amb els diaris Avui, El Periódico i El País, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, la Fundació FC Barcelona i l’editorial Random House el 2004 creà el Premi Internacional de periodisme Manuel Vázquez Montalbán. Té també una important presència en el món de la formació professional i l’ensenyament superior, especialment en l’àmbit virtual: entre altres iniciatives, des del 2006 participa de manera majoritària a l’Escola d’Administració d’Empreses (EAE), a través de la qual el 2007 posà en marxa l’Online Business School, projecte de formació per internet en col·laboració amb la Universitat de Barcelona.

El 2006 Planeta entrà en l’accionariat del Grup 62, juntament amb Enciclopèdia Catalana i la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (amb les quals es repartí a parts iguals del 30% les participacions de l’editorial) i hi aportà els segells en català (Columna i les seccions catalanes de Destino, Timun Mas i Planeta). Amplià per damunt del 50% la participació del Grup 62 en adquirir el juny del 2013 les accions de la Caixa i d’aquesta manera n’aconseguí el control majoritari.

El 2007 adquirí Casa Editorial El Tiempo, el primer grup de comunicació colombià. Amb l’adquisició, el juny del 2008, del 100% d’Editis, segon grup editorial francès (que incloïa editorials com Robert Laffont, Plon, Robert i Bordes), primera incursió important fora del mercat en castellà o en català, se situà entre els primers grups editorials europeus. En 2010-14 adquirí el 100% de Círculo de Lectores al grup Bertelsmann, modalitat de xarxa comercial que tancà a finals del 2020.