Grup RBA

Grup editorial fundat a Barcelona l’any 1991.

Es constituí inicialment com a RBA Coleccionables, amb la intenció d’operar en els àmbits del quiosc, que continuà el 1993 amb el llançament de RBA Revistas. El 1994 obtingué la llicència per a publicar, a l’Estat espanyol i a l’Amèrica Llatina, la revista National Geographic. El 1998 llançà el segell RBA Libros i aviat es consolidà com un dels primers grups editorials de l’Estat espanyol. Incorporà altres editorials al grup, entre d’altres l’Editorial Molino, el 2004, amb la qual reforçà els catàlegs de literatura infantil i juvenil, i el 2006, l’editorial Gredos, una de les més prestigioses en llengua castellana, fundada el 1944, que inclou les col·leccions “Biblioteca Clásica Gredos” de traduccions d’autors grecs i llatins i “Biblioteca Románica Hispánica”, fundada i dirigida per Dámaso Alonso, i obres de referència, especialment el Diccionario de uso del español, de María Moliner, o el Diccionario etimológico, de Joan Coromines.

En català, cal esmentar l’adquisició de l’editorial La Magrana (2000), de la qual mantingué el segell i les principals col·leccions (“Les ales esteses”, “La negra”, etc.). L’any 2006 obtingué una participació majoritària a Ediciones El Jueves, editora de la revista d’humor homònima. Del seu catàleg cal esmentar RBA de Bolsillo, RBA No ficción i Serie Negra. Des del 2007 convoca el Premi Internacional de Novel·la Negra RBA, un dels més prestigiosos i ben dotats del gènere del món. Des d’aquest any atorga també (conjuntament amb la Fundació Comte de Barcelona) el premi Gaziel de biografies i memòries (creat el 1996 per Edicions 62, que mantingué fins el 2002). L’any 2011 creà la Fundació RBA, un fòrum de debat sobre temes d’actualitat amb participants de prestigi internacional, que suspengué l’activitat el 2019.