Grupos Antiterroristas de Liberación

GAL

Escamots terroristes apareguts l’octubre del 1983 que atemptaven contra membres d’ETA i simpatitzants d’aquesta organització.

El predecessor dels GAL fou el Batallón Vasco Español (BVE), que inicià les seves activitats contra membres d’ETA el 1974. Els primers atemptats foren el segrest de Segundo Marey, al País Basc francès, a qui alliberaren ja que l’havien confós amb un militant d’ETA, i el dels refugiats bascs José Ignacio Zabala i José Antonio Lasa, apareguts sense vida el 1995. Actuaren entre el 1984 i el 1987 i se’ls imputa un total de 27 assassinats (entre els quals hi ha el del líder d’Herri Batasuna, Santiago Brouard, el 1984). Per les accions dels GAL reberen condemnes, entre d’altres, els policies José Amedo (1991) i Julián Sancristóbal (1998), el ministre de l’Interior José Barrionuevo (1998), el secretari d’estat Rafael Vera (1998) i el secretari general del Partit Socialista d’Euskadi Ricardo García Damborenea (1995). El juny del 2020, uns documents desclassificats de la CIA esmentaven que l’expresident del govern espanyol Felipe González coneixia l’existència dels GAL i consentia les seves actuacions.