Guadalop

Guadalope (es)

Riu de la península Ibèrica, al límit entre els Països Catalans i Aragó, afluent de l’Ebre per la dreta (160 km de longitud i 3 399 km2 de conca).

Neix al terme de Villarroya de los Pinares, i rep, prop d’Aiguaviva (dins la comarca catalana de Matarranya), el Bergantes. Desguassa a l’Ebre prop de Casp, després de passar per Alcanyís. Té un cabal mitjà de 8,7 m3/s a Alcanyís. La pluviositat de capçalera no sobrepassa els 700 mm i ja a Aiguaviva entra en la regió àrida de la depressió ibèrica, amb menys de 300 mm anuals (2,61 l/s/km2 de cabal relatiu). Les seves aigües són aplicades a l’agricultura (regadius del Mas de les Mates, Alcanyís i Casp), servides pels embassaments de Santolea (40 hm3) i Gallifuén (35 hm3), al Guadalopillo, i l’aprofitament de l’Estanca d’Alcanyís.