guaita

f

Conjunt de persones que presten servei de vigilància.