gual

m
Construcció i obres públiques

En l’encreuament de dos carrers, depressió feta en la calçada d’un d’aquests per a facilitar el pas de l’aigua de pluja de l’altre carrer.