Guanajuato

Estat al centre de Mèxic fronterer amb San Luis Potosí al N, amb Michoacán al S, amb Jalisco a l’W i amb Querétaro a l’E.

La capital és Guanajuato (48 981 h [1980]). Forma part de la regió de Mesa d’Anàhuac. Al N, muntanyós, els cims superen els 2 000 m. Hi domina la ramaderia (bestiar boví i porcí). Al S hi ha la regió d’El Bajío, més plana i més propícia a l’ocupació humana i a l’agricultura. El desenvolupament agrícola i industrial de la regió ha estat afavorit pels pantans de Tepuxtepec i de Solís. El clima és sec al nord i temperat humit a la plana. Les mines d’argent i d’or, importants en altres èpoques, són ara gairebé esgotades. Indústries alimentària, tèxtil i del calçat. Refineria de petroli a la ciutat de Salamanca.