guàrdia d’assalt

f
m
Història

Membre de la força de policia de la Segona República creada davant l’hostilitat popular enfront de la guàrdia civil.

El 1936 es mantingué fidel a la República; fou suprimida a la fi de la guerra civil i substituïda per la policia armada.