guàrdia d’honor

f
m

Membre de la guàrdia assignada a una persona per raó de la seva jerarquia o el seu càrrec.