guàrdia municipal

guàrdia urbà, urbà
f
m

Membre de la guàrdia dependent dels ajuntaments que té cura del compliment de les ordenances i les disposicions municipals i regula el trànsit a l’interior dels nuclis urbans.