guàrdia suïssa

Militar

Cos militar al servei del papa, reclutat tradicionalment a Suïssa.

Creat per Juli II (1506), les darreres reglamentacions de Pius X (1914), Joan XXIII (1959) i Pau VI (1965) n'especifiquen les finalitats: custòdia personal del papa, vigilància dels ingressos a l’estat del Vaticà, servei a la capella pontifícia i custòdia del conclave durant la seva celebració. És integrada, a més d’un capità, per tres oficials, vint sotsoficials i cinquanta alabarders. Guàrdia de gala, l’uniforme és atribuït a Miquel Àngel.