Guardiola

Mas de Guardiola (Avinyó)

© C.I.C. - Moià

Mas situat al SW del municipi d’Avinyó (Bages).