Guardiola del Gord

Edifici del municipi de Gandesa (Terra Alta).