Guaviare

Riu de Colòmbia, al departament de Meta (1 350 km).

Neix a la Cordillera Oriental Andina, amb el nom de Guayabero, i desguassa a l’Orinoco, prop de San Fernando de Atapabo, a Veneçuela.