gueez

m
Lingüística i sociolingüística
Literatura

Llengua semítica parlada a Etiòpia fins al s X i mantinguda després com a llengua literària i litúrgica.

Té dos gèneres, dos nombres i, en el terreny verbal, dotze formes o conjugacions, dos temps (perfet i imperfet), dos modes (subjuntiu jussiu i imperatiu) i dues formes nominals (infinitiu i participi). Pel que fa a la sintaxi, la frase és molt lliure, mentre que el lèxic és influït per l'amhàric i per les llengües cuixítiques. Té alfabet i escriptura propis, adoptats també per l’amhàric (etiòpic). La literatura en gueez és fonamentalment religiosa i es basa en traduccions d’originals grecs i àrabs (versió de la Bíblia, llibres apòcrifs, com el d’Henoc). Els tractats hagiogràfics i màgics són nombrosos i tampoc no hi manquen els teològics. Contràriament, manquen obres científiques (llevat d’alguns llibres com la Història dels gal·la).