Guemarà

Part del Talmud que recull, transcrivint-les fidelment, les discussions dels rabins de les acadèmies jueves de Babilònia (entre 217-249) sota el text de la Mišnà .