guenizà

f
Judaisme

A la sinagoga, lloc destinat a guardar els documents i llibres sagrats fora d’ús, en espera d’enterrar-los en terra sagrada.

Cal assenyalar l’interès considerable del contingut de la del Caire (procedent d’una antiga sinagoga d’al-Fusṭāṭ), el descobriment de la qual (1889) proporcionà més de 200 000 fragments de manuscrits, entre els quals diverses responsa i el text hebreu del llibre de l’Eclesiàstic.