Guerau Alemany de Cervelló i de Cardona

(?, ? — ?, 1489)

Noble.

Fill del governador de Catalunya Guerau Alemany de Cervelló i de Queralt. Partidari del príncep Carles de Viana, fou un dels ambaixadors de la diputació del general davant Joan II de Catalunya-Aragó, en nom de la qual exigí l’alliberament del príncep i la conservació de les lleis pròpies del Principat (1461). En esclatar la guerra lluità contra Joan II en oposició a la branca reialista de la seva família, encapçalada per Arnau Guillem de Cervelló i de Rajadell. Participà en l’atac contra la força de Girona (juny del 1462) i formà part del Consell del Principat. Fou fet presoner a Vilafranca, en ésser lliurada la ciutat a Joan II pel traïdor Joan de Beaumont. Alliberat en un bescanvi de presoners, fou nomenat governador de Catalunya per Pere de Portugal, el nou rei dels catalans, al costat del qual lluità en la batalla de Calaf (1465). Arruïnat per la guerra, hagué de vendre diverses propietats al monestir de Santes Creus.