Guerau de Peguera i de Berardo

(?, segle XVII — ?, segle XVIII)

Polític.

Fill de Lluís de Peguera i de Llaudes, senyor de Foix i de Torrelles, senyories que heretà. Des del seu matrimoni amb Maria d’Aimeric i d’Argençola signà habitualment Guerau de Peguera-Aimeric. El 1684 era capità de la Coronela de Barcelona. Adoptà una actitud contrària a Felip V a les corts de Barcelona de 1701-02 i passà al bàndol austriacista en iniciar-se la guerra de Successió. El 1711 li fou concedit el títol de marquès de Foix pel rei arxiduc Carles III. Participà en la resistència de Barcelona contra Felip V (1713-14), el govern del qual li confiscà els béns i li cremà el títol.