Guernica

Oli (3,5 m × 7,82 m) sobre tela de Pablo Picasso, inspirat en el bombardeig de la població basca d’aquell nom, realitzat el 26 d’abril de 1937.

És una obra a base de blancs, negres i grisos, amb tocs de blau i de rosa, en la qual Picasso condensà les seves etapes pictòriques anteriors: realisme, èpoques blava i rosa, cubisme, expressionisme, surrealisme, etc. Dora Maar prengué una sèrie de vuit fotos que restitueixen les etapes de l’elaboració. Renovà la idea de la pintura èpica i la de la mural. Figurà al pavelló espanyol de l’Exposició Internacional de París del 1937. Destinat al “poble espanyol”, fins el 1981 estigué en dipòsit al Museu d’Art Modern de Nova York. Amb la instauració del règim constitucional a l’Estat espanyol s’obrí un llarg període de negociacions amb els hereus del pintor —durant el qual aparegueren diversos documents que semblaven determinar la propietat legal de l’obra— amb la intenció de fer efectiu el seu retorn i el de la col·lecció de dibuixos preparatoris que l’acompanyen. Aquest fet es consumà durant l’any 1981. D’entre les diverses ciutats que aspiraven a obtenir la custòdia de l’obra fou designada Madrid. Hi és exposada, des del dia que s’acomplia el centenari del naixement de l’artista, al Casón del Buen Retiro, dependent del Museo del Prado.