guerra de les Dues Roses

Conflicte dinàstic a Anglaterra que afrontà les cases de Lancaster i York (sXV).

La primera adoptà com a emblema una rosa vermella, i la segona, una rosa blanca. Ricard, duc de York, intentà d’usurpar el poder al rei Enric VI, de la casa de Lancaster, amb l’ajut del comte de Warwick, però fou vençut a Wakefield (1460), on morí. El seu fill Eduard aconseguí una victòria decisiva a Mortimer's Cross (1461) i es proclamà rei; després d’un breu exili a Borgonya (1470-71), fou definitivament acceptat (1471-85). En morir, fou succeït pel seu germà, amb el nom de Ricard III, el qual morí lluitant contra Enric Tudor a la batalla de Bosworth Field. La seva mort significà la fi de la guerra i de la casa de York. Enric Tudor fou proclamat rei amb el nom d’Enric VII (1485-1509) i es casà amb Isabel de York, unint les famílies de York i Lancaster i fundant la nova dinastia Tudor.