guerra Germanosoviètica

Fase de la Segona Guerra Mundial (1941-45) que enfrontà l’URSS, amb l’ajut dels aliats, al Tercer Reich, sostingut per les potències de l’Eix, i que finí amb la victòria soviètica.