guerres de Dàcia

Vista de la columna Trajana, a Roma

© Fototeca.cat

Nom de les dues campanyes militars fetes per Trajà a la banda esquerra del Danubi.

La primera (101-102) obligà els dacis a reconèixer el protectorat romà. La segona fou empresa el 105 per tal de reprimir una insurrecció. Després d’ocupar la capital del regne, hom pacificà ràpidament la resta del país, que fou declarat província romana (107). En commemoració d’aquestes campanyes fou construïda la columna Trajana. La conquesta de la Dàcia per Trajà completà els intents anteriors de Domicià (86 i 89) d’estendre el limes a la banda oriental del Rin i del Danubi per tal d’alleugerir la pressió dels bàrbars sobre la Rècia i la Mèsia.