guiatge

m
Educació

Moviment escolta femení (escoltisme).

Baden-Powell creà el moviment que anomenà de les Girl-Guides ja el 1910, però de fet no es desenvolupà fins el 1917, gràcies a la iniciativa d’Olave Saint Clair Soame, muller de Baden-Powell, des del 1912. El 1921 aquest publicà l’obra Girl-Guiding, i el 1928 fou fundada l’Associació Mundial de Noies Guies i Noies Escoltes. A Barcelona ja el 1913 es crearen, paral·lelament als Exploradors Barcelonesos, les Girl-Guides o Noies Exploradores. El 1932 s’organitzà la Germanor de Noies Escoltistes (després dita Germanor de Noies Guies); sorgiren després les Girl-scouts i l’agrupament Congesta (vinculat a les carmelitanes i sota els auspicis d’A.Batlle). El 1937 es fusionaren el primer i el darrer d’aquests grups en la Germanor de Noies Guies de Catalunya, que col·laborà amb els Minyons de Muntanya-Boy-scouts de Catalunya en serveis auxiliars durant la guerra civil de 1936-39. El moviment reprengué el 1946. El 1963 les Guies Sant Jordi, confessionals, amb organització als bisbats de Barcelona, Girona, Tarragona i Vic, se separaren de la Germanor de les Noies Guies. El 1964 hom creà Girls i Boy-scouts de Catalunya, escindida dels Boy-scouts de Catalunya, i el 1965 Noies i Nois Escoltes (NINE), escindida de la Germanor de Minyons de Muntanya, de caràcter mixt. Aquestes quatre associacions es federaren el 1965 i formaren el Guiatge Català. El 1977 Guiatge Català i l’Associació Catalana d’Escoltisme s’unificaren en la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, que actualment té dues branques: laica (Escoltes Catalans) i confessional catòlica (Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya). A Mallorca, el guiatge no s’organitzà fins el 1962. El 1966 fou constituït el primer Comissariat del Guiatge Catòlic de Mallorca, que el 1972 es transformà en Consell. El 1977 es fusionaren el Moviment Escolta de Mallorca i el Guiatge de Mallorca en el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca. A Menorca, el guiatge fou promogut especialment pel matrimoni Juaneda-Seguí a partir del 1969 i, de manera semblant, esdevingué mixt els anys setanta, evolució seguida també per l’escoltisme valencià i que culminà el 1986 amb la creació de la Federació d’Escoltisme Valencià.