Guillem Colteller

(Girona, Gironès, segle XIV — Girona, Gironès, segle XIV)

Metge de la casa reial de Catalunya-Aragó.

El 1371 reconegué, a Besiers i per encàrrec de l’infant Joan, la promesa d’aquest, Joana de Valois, que morí de disenteria; i el 1374, a Girona, assistí el mateix infant i, a València, l’embaràs de la muller d’aquest, Mata d’Armanyac, sobre el qual informà minuciosament els reis. Les seves cartes contenen bon nombre de detalls interessants per al coneixement de la ciència mèdica de l’època.