Guillem de Cardona

(?, ? — ?, 1225)

Vescomte de Cardona (1177-1225) (Guillem I de Cardona).

Segurament fill de Ramon Folc (III), regí el vescomtat a la mort del seu germà Berenguer (I). Aquest mateix any era també procurador del comtat d’Urgell. Lluità a Muret (1213) i fou un dels barons que persistiren en la lluita contra els croats de Simó de Montfort després de la desfeta. Conseller del jove Jaume I de Catalunya-Aragó, intervingué molt activament en les lluites del comtat d’Urgell. Fou elogiat pel trobador Ramon Vidal de Besalú i conegut a la seva època per “En Guillem lo ric”.