Guillem Massot i Beltran

(Palma, Mallorca, 1842 — Palma, Mallorca, 1900)

Músic.

Primordialment autodidacte, es dedicà a l’ensenyament de la música i a l’ensenyament primari. Compongué més de cent vint obres, especialment de música religiosa, la més important de les quals són unes Laudes per a gran orquestra i cor, cantades durant molts anys a l’església parroquial de Santa Eulàlia. Entre els seus deixebles cal assenyalar el pianista Miquel Capllonch, el musicòleg Antoni Noguera i els seus fills Josep Massot i Planes i Melcior Massot i Planes (Palma, Mallorca 1870 — 1953), organista de Santa Eulàlia i compositor. La seva filla Mercè Massot i Planes (Palma, Mallorca 1894 — 1981), nada d’un segon matrimoni, publicà algun llibre de poesia, i, als anys quaranta, organitzà unes vetllades literàries que tingueren un cert paper en el migrat ambient cultural de la Mallorca de la postguerra.