Guillem Rovirosa i Albet

(Vilanova i la Geltrú, Garraf, 1897 — Madrid, 1964)

Escriptor i propagandista catòlic.

Fou un tècnic en electricitat, però, en convertir-se a trenta-sis anys al catolicisme, sentint una prèdica del cardenal Verdier, es lliurà del tot a l’apostolat i promogué la Internacional Obrera Catòlica. Fundà, en els temps difícils del franquisme, les Germandats Obreres d’Acció Catòlica (GOAC, més conegudes per les sigles del seu nom castellà, HOAC) i la seva personalitat es destacava per la seva dialèctica en el camp social i el seu arborament místic que suggestionava la gent. Fou l’iniciador del comunitarisme. Visqué, després d’un greu accident, a Montserrat i publicà, entre d’altres, Cooperativismo integral (1959), El primer traidor cristiano, Judas de Keriot, el apóstol (1962) i El primer santo cristiano, Dimas el ladrón (1962).