Guisad

(?, segle X — ?, segle X)

Bisbe d’Urgell (942-978).

Germà de Guadall II, vescomte d’Osona, i nebot de Ricarda d’Osona i Sal·la, fundadors de Sant Benet de Bages. L’any 951 anà a Roma amb altres magnats catalans. Desplegà una gran activitat: consagrà esglésies, dotà monestirs (Salinoves, Graudescales, Pinsent i Serrateix), participà en les consagracions de Cuixà i Sant Benet de Bages i en l’oposició, el 956, al pretès arquebisbe de Tarragona Cesari de Montserrat.