habeas corpus
*

m
Dret processal

Institució processal creada per a fer respectar les lleis que fan referència al dret fonamental a la llibertat personal i que té per finalitat posar qualsevol persona detinguda il·legalment a disposició immediata de l’autoritat judicial competent.

D’origen anglès, fou creada l’any 1678 per Carles II. Modernament, als països anglosaxons, constitueix una immunitat processal, fins que hom prova la culpabilitat. A l’Estat espanyol, és reconeguda en la constitució del 1978.