Hadano

Ciutat del ken de Tòquio, a l’illa de Honshū, Japó.

Situada al SW de Tòquio, forma part de la seva aglomeració. Centre de comercialització del tabac.