hadit
*

ḥadīṯ (ar)
m
Islamisme

Narració relativa a fets o a dites de Mahoma o dels seus companys, segons testimonis contemporanis ḥadīṯ.

Consta d’una introducció, que consigna els noms dels transmissors, seguida del text pròpiament dit. Les sis col·leccions (recopilades al s IX) reconegudes oficialment constitueixen el conjunt de la tradició musulmana, que és considerada com a font de dret i com a complement de la revelació.