Hagen

Ciutat del land del Rin del Nord - Westfàlia, Alemanya.

Situada a l’extrem oriental del districte industrial del Ruhr i vorejada pel sud per l’àrea muntanyosa del Sauerland, és travessada pels rius Ennepe, Volme, Ruhr i Lenne. És un nucli industrial de maquinària, material elèctric, siderúrgia i indústria alimentària, cervesera, paperera i tèxtil.