Hajdú-Bihar

Megye d’Hongria.

La capital és Debrecen.