halicondrines

f
pl
Zoologia

Ordre de demosponges monactinèlides amb l’esquelet format per megascleres de diversos tipus, i a vegades espongina, però mancat sempre de microscleres.

La majoria són perforants, com l'esponja perforant, comuna a les costes dels Països Catalans.