hall
*

m
Arquitectura

Lloc de recepció d’un hotel.