hal·loysita

f
Mineralogia i petrografia

Mineral que pertany a la subclasse dels fil·losilicats .

Quan és completament hidratat, la fórmula és Si4O1 0(OH)8Al4 · 4H2O. D’hàbit tabular, té una estructura semblant a la de la caolinita. Els cristalls cedeixen i absorbeixen aigua amb molta facilitat, però quan la deshidratació és total es transforma irreversiblement en metahal·loysita. És constituent important d’algunes argiles, i hom el troba sovint en els jaciments de bauxita.