hamamelidal

f
sing
Botànica

Planta de l’ordre de les hamamelidals.