Hamilton

Capital de les Bermudes, situada a l’illa de Gran Bermuda.

Port d’importància, la ciutat fou fundada el 1790 i esdevingué capital el 1815.