Hannequin de Brussel·les

(?, ? — ?, 1475)

Arquitecte i escultor flamenc, introductor de l’estil flamíger a Toledo, on dirigí un taller.

El 1448 hi era mestre d’obres de la catedral (cos de la torre i porta dels lleons). Hom el cita el 1454 amb el seu germà Egas Cueman en relació amb el cadirat de la catedral de Conca. Féu la capella del castell convent de Calatrava la Nueva, avui desapareguda.