Hans Medick

(Wuppertal, Rin del Nord Westfàlia, 7 d'octubre de 1939)

Historiador alemany.

Especialitzat en història econòmica i social. És investigador de l’Institut Max-Planck d’història a Göttingen. Ha estat un dels capdavanters, juntament amb Alf Lüdtke, de l'Alltagsgeschichte (història de la vida quotidiana), la qual pren com a model la microhistòria italiana, la history from below (història des de baix) britànica i l’antropologia simbòlica nord-americana per criticar l’estructuralisme imperant en els estudis d’història social a Alemanya. A partir d’aquesta visió etnogràfica, que troba suport en la deep description (descripció densa) de Clifford Geertz, ha estudiat els processos de protoindustrialització i modernització. Ha publicat, entre altres llibres, Industrialisierung vor der Industrialisierung (“La industrialització abans de la industrialització”, 1977, amb P.Kriedte i J.Schlumbohm) i Weben und Überleben in Laichingen 1650-1900: Lokalgeschichte als allgemeine Geschichte (“Teixir i sobreviure a Laichingen, 1650-1900: La història local com a història general”, 1996). En català només es disposa de l’article “Els missioners en la barca de rems? Vies de coneixement etnològic com a repte per a la història social”, inclòs en el llibre Les raons del passat. Tendències historiogràfiques actuals, de V.S.Olmos i A.Colomines (1998).