haploide

m
adj
Biologia

Dit de l’organisme o de la cèl·lula que presenta haploïdia.