haplologia

condensació assimilatòria, haplología (es), haplology (en)
f
Fonètica i fonologia

Reducció anòmala d’una o de dues articulacions semblants o repetides.

Per exemple, probabilitat, quan és pronunciat [prub&eI,litát] en comptes de [prubebilitát]. Una haplologia històricament consagrada és la del llatí IDOLOLATRES > idòlatra.