happening
*

m
Art
Teatre

Manifestació artística i teatral consistent en un espectacle de desinhibició, de comunicació intel·lectual i d’agitació política.

Portat a terme per una comunitat en plena llibertat d’improvisació, on ha desaparegut la distinció tradicional entre artista i espectador, bé que hi ha sempre un guió de base que n'especifica el contingut i l’estructura. En el camp artístic es desenvolupa en el marc de l’avantguarda neodadaista i conceptual contemporània; en teatre adopta les característiques de festa, de ritu i de psicodrama terapèutic. Tingué el primer desenvolupament als EUA durant el decenni dels anys cinquanta, especialment en l'off Broadway novaiorquès.