harmattan

m
Meteorologia

Vent càlid constant, propi del límit meridional del Sàhara, que bufa quan hi dominen els alisis del NE.

El terme prové de l’anglès, procedent de l’aixanti haramata, probablement de l’àrab.