Hèbrides

Hèbrides Vista de Skye

Grup d’illes d’Escòcia, a la Gran Bretanya, conegudes també amb el nom de Western i situades davant les costes occidentals d’Escòcia.

L’estret de Minch les divideix en dos subgrups: les Outer (Lewis i Harris, North i South Uist, Benbecula, Barra i Stikilda, etc.) i les Inner (Skye, Mull, Jura i Islay, etc.). El total és d’unes 500 illes i illots, moltes de les quals són deshabitades. Morfològicament constitueixen el més antic complex de materials cristal·lins (gneis) de la Gran Bretanya i presenten un relleu de valls i conques i unes costes molt retallades com a conseqüència de les fractures que les han afectades. Llur altitud no assoleix els 1.000 m.

El clima és molt humit i hi sovintegen els vents forts. L’agricultura, amb conreus de cereals (civada) i farratge, la ramaderia i la pesca són llur riquesa. Produeixen també una bona part del teixit escocès (tweed).