hectàrea

ha (símb.)
hectárea (es)
hectare (en)
f
Física

Unitat mètrica de superfície equivalent a cent àrees, o sia un hectòmetre quadrat.