hègira

hégira (es), hegira (en)
f
Islamisme

Nom donat a l’emigració de Mahoma cap a Yatrib, la futura Medina, quan fugí de la Meca, a la mort d’Abū Ṭālib.

A partir de la data d’arribada (16 de juliol de 622) fou establert, durant el califat de ‘Umār, el calendari musulmà.